Monday Morning Surge!

WORSHIP of the Week!

Yiwo lawo (this is it)x2
Zi thatele (Take it for yourself)
Amandla ka Jehova (the power of Jehova)
Amandla (the power) x2
Amandla ka Jehova (the power of Jehova)

Moya uyingcwele (Holy Spirit) ×2
Amandla ka Jehova (The power of Jehova)

Copyrighted.com Registered & Protected